Kurumsal Strateji Departmanının İşlevleri Nelerdir?

Kurumsal strateji, şirket hedeflerine ulaşmanın önündeki engelleri tanımlar ve engellerin üstesinden gelmenizi sağlayan bir yaklaşım geliştirir. Birkaç bağımsız departman stratejiler uyguladığında, kurumsal eylemler koordinasyondan yoksundur ve farklı amaçlar doğrultusunda hareket edebilir. Bir kurumsal strateji departmanı, tek tek departmanların hedeflerini karşılayan ve genel kurumsal hedefleri destekleyen stratejiler geliştiren ve uygulayan bir koordinasyon organı olarak işlev görür.

Geliştirme

Bir kurumsal strateji departmanı, zorluklar ve hedefler hakkında bilgi toplamak için şirket operasyonlarından sorumlu olanları araştırır. Bireysel stratejik hedefleri genel bir yaklaşımda birleştirir ve ilgili departmanlardan geri bildirim almaya davet eder. Kurumsal bir strateji geliştiriyorsanız, şirketin hangi engellerle karşılaştığı ve hangi stratejik faaliyetlerin başarılı olacağı konusunda fikir birliğine varmanız gerekir. Geniş bir anlaşma sağlandıktan sonra, kurumsal stratejinin son halini iletebilir ve bunu gerçekleştirmek için gerekli görevleri ilgili departmanlara atayabilirsiniz.

Uygulama

Bir stratejiyi uygulamak için, kurumsal strateji departmanı öncelikle her departmanın gerçekleştirmesini beklediği işin ayrıntılarını iletmelidir. Kurumsal strateji departmanı genel lider iken, kendi sorumluluk alanına giren stratejik bileşenleri uygulamak için pazarlama gibi bir departmana güvenmek zorundadır. Örneğin, genel strateji yeni ürünlerin geliştirilmesini içeriyorsa, pazarlama hangi özelliklerin gerekli olduğunu bulmak için bir pazar araştırması yapmalı, tasarım departmanı ürünü yaratmalı ve üretim onu ​​inşa etmelidir.

Koordinasyon

Kurumsal strateji departmanının temel bir işlevi, stratejinin gerektirdiği farklı girişimleri koordine etmektir. Departman, işi doğru sırayla planlamalı ve gerekli kaynakların, kendi stratejik bileşenini yürüten departman düzeyinde mevcut olmasını sağlamalıdır. Örneğin, yeni ürünlerin geliştirilmesi için sorumlu departmanlar, pazarlama araştırması, tasarım, üretim, ürün lansmanı ve promosyonu kurumsal strateji departmanı tarafından belirlenen bir programa göre yürütmelidir. Daha sonra departman ilerlemeyi izlemeli ve bir departman programın gerisinde kalırsa düzeltici önlem almalıdır.

Değerlendirme

Kurumsal stratejinin uygulanması sırasında ve uygulanması tamamlandıktan sonra, kurumsal strateji departmanı, stratejinin öngörülen sonuçlara ulaşıp ulaşmadığını değerlendirmek zorundadır. Katılımcı departmanlara verilen işin bir kısmı, genel hedeflere yönelik ilerleme konusunda geri bildirim vermek için temel performans göstergeleri ile geri bildirimde bulunmaktır. Performans öngörülerle uyumlu değilse, kurumsal strateji departmanı ek girişimler planlamalı ve sorumlu departmanları ekstra işi yürütmeleri için yönlendirmelidir. Değerlendirmenin tek bir departmanda merkezileştirilmesi, size ilerleme üzerinde çok daha iyi kontrol sağlar ve genel hedefleri karşılamanızı sağlamanın daha etkili bir yolunu sunar.