Pazarlamada Coğrafya Nedir?

Pazarlama coğrafyası, ana belirleyici faktör olarak coğrafi konumu kullanarak tüketici pazarının daha küçük, daha yönetilebilir segmentlere ayrılmasını içerir. Pazar bölümlemesinin aynı temel işlevini yerine getirmenin başka birçok yolu vardır, ancak coğrafya, genel malları büyük ölçekte satan veya tüketicilerin yerleştirilmesine herhangi bir bireysel kriterden daha fazla değer veren birçok şirket tarafından tercih edilmektedir. Pazarlama coğrafyası her büyüklükteki şirket tarafından kullanılır, ancak kapsanan alana ve akılda tutulan hedeflere bağlı olarak yaklaşım farklılıkları vardır.

Coğrafyaya Göre Segmentlere Ayırma Nedeni

Pazarlama stratejileri, pazar yeri olan tüketicilerin denizini anlamanın bir yolu olarak coğrafyayı birleştirir. Bir pazara nasıl saldırılacağını belirlerken şirketlerin genellikle iki yönü vardır. Ya yaş veya gelir gibi demografik farklılıklara göre bölümlere ayırabilirler ya da coğrafi bilgileri kullanarak konuma göre bölümlere ayırabilirler. Coğrafyalar çok daha az araştırma ve kişisel veri gerektirir ve söz konusu alanın bir haritasından biraz daha fazlasıyla yapılabilir, ne kadar büyük veya küçük olursa olsun. Belirli ve sınırlı bir niş pazara yönelik olmayan ürünler satan şirketler için, bu tür genel bir bölüm, pazarlama çabalarını en verimli ve etkili olacak şekilde hizalamanın kabul edilebilir bir yoludur.

Yurtiçi

Coğrafya, işletmeler tarafından ürünlerini yerelden ulusal düzeye pazarlamak için kullanılır. Coğrafya, yerel işletmeler tarafından tek bir mahalleyi evlerin değerine, ödenen emlak vergilerine veya tüketici ilgisini gösterebilecek herhangi bir coğrafi özelliğe göre ayırmak için kullanılabilir. Örneğin, belirli bir kasaba bir sahil bölgesine ve bir iç bölgeye bölünmüşse, tekne malzemeleri veya rıhtım inşa malzemeleri gibi ürünlerin pazarlamacıları bir bölümü hedeflemek isteyebilir, diğerini değil. Ulusal düzeyde, kültürel tercihler ve hatta hava durumu modelleri devreye girebilir. Diyelim ki bir havuz tedarik şirketi ürünlerini ülke çapında pazarlamak istiyor. Muhtemelen yağmurlu kuzeybatıda güney eyaletlerinden daha az ilgi olacaktır.Bu tür coğrafi bölümleme, çok az yatırım getirisi sağlayabilecek paradan ve çabadan tasarruf sağlar.

Uluslararası

Şirketler pazarlama çabalarıyla uluslararası hale geldiklerinde, coğrafya aniden başka bir zorluk düzeyine sıçrayabilir. Uluslararası pazarlama coğrafyası yalnızca hava durumu ve kültürel normlardaki farklılıkları değil, aynı zamanda dil, ürün dağıtım ağları, yerel yasalar ve hükümet yapısı, pazarlama kanalları ve markanın genel olarak tanınmasını da hesaba katmalıdır. Coğrafi bir yaklaşım uluslararası veya küresel düzeyde kullanıldığında, şirketler genellikle pazarın tamamını, her zaman yerinde değil, dil, kültür veya diğer ilgili belirleyici faktörlerde birbirine benzer segmentlere ayırır. Bunu yaparak, piyasa makro düzeyde daha yönetilebilir hale gelir,ayrıntılar, daha fazla erişime sahip olan ve mikro düzeyde var olabilecek ince farklılıklara daha aşina olan konumdaki pazarlama personeli tarafından ele alınabilir.

Problemler

Coğrafi stratejilerle ilgili temel sorun, tüketici ilgisini belirlemek için belirli ve doğrulanabilir kişisel verileri kullananlardan daha genel olma eğiliminde olmalarıdır. Örneğin, geçmişte hizmetlerinizi kullanmış bir müşteri, kullanmayan bir müşteriye göre daha iyi bir pazarlama hedefi oluşturur. Coğrafi bilgiler, bunun gibi faktörleri göz ardı eder ve her pazarlama kararını yalnızca konuma dayandırır. Bu yaklaşım, pazarlamacının yönetmesi için daha az külfetli olabilir, ancak daha iyi getiri elde etmeye yardımcı olabilecek verileri atlar. Olası en iyi durum, pazar alanını yönetilebilir parçalara ayırırken en olası müşterilere hitap eden, coğrafi konuma göre bölümlere ayrılmış özel demografik verilerin bir kombinasyonu olabilir.