Linux Ekranında Nasıl Yukarı Kaydırılır

Kaybedilen zaman ve üretkenlik, küçük bir işletmeyi ciddi şekilde etkiler. İşletmenizin bir parçası olarak, komut satırını kullanarak uzaktan çalışıyorsanız, tam ekran çoklayıcı pencere yöneticisi olan GNU Screen, bağlantınız kesilse bile programlarınız çalışmaya devam ettiği için veri kaybını önler. Ekranın çoğullama yetenekleri, yalnızca tek bir konsolda birden fazla program çalıştırmanıza olanak tanır; bu, yalnızca verimliliğinizi artırmakla kalmaz, örneğin, bir seferde yalnızca bir SSH oturumuna izin veriliyorsa bir gerekliliktir. Screen, uzak programlarınızı yönetmeyi devraldığından, Screen'i çalıştırırken terminal öykünücünüzün kaydırma özelliklerini kullanamazsınız; geri kaydırma arabelleğine erişmek için Ekran komutlarını kullanmanız gerekir.

1

Klavyede "Ctrl-A" ya basın ve "Esc" tuşuna basın.

2

Önceki çıktıda ilerlemek için "Yukarı" ve "Aşağı" ok tuşlarına veya "PgUp" ve "PgDn" tuşlarına basın.

3

Geri kaydırma modundan çıkmak için "Esc" tuşuna basın.