Bütçe Döngüsünün 4 Aşaması

Tipik olarak devlet bütçelemesini tanımlamak için kullanılan dört aşamalı bütçe döngüsü, bir bütçeye göre faaliyet gösteren küçük işletmeler için de geçerlidir. Sürecin her adımı veya aşaması kendi başına işiniz için değerlidir. Her biri, işletmenizin giderlerini ve bunların şirketinizin karlılığını nasıl etkileyeceğini değerlendirmeyi gerektirir.

İpucu

Küçük işletmeler için bütçe döngüsünün dört aşaması hazırlık, onay, yürütme ve değerlendirmedir.

Bir bütçe döngüsü, bir bütçenin yaratılmasından veya hazırlanmasından değerlendirmeye kadar olan ömrüdür. Çoğu küçük işletme, "bütçe döngüsü" terimini kullanmaz, ancak süreci kullanır ve dört aşamasının her birini (hazırlık, onay, yürütme ve değerlendirme) tamamlar.

Bütçenizi Hazırlayın

Bütçe sürecinin ilk adımı onu oluşturmaktır. Doğru yapıldığında, bu süreç zemin seviyesinde dikkatlice düşünmekle başlar. Ne kadar gelire ihtiyaç olduğu ve hangi yeni girişimlerin başlatılabileceği düşünülmelidir.

Küçük işletme sahibi olarak, liderliğiniz ve vizyonunuz nelerin dahil edildiğine ve nelerin bütçeden hariç tutulduğuna rehberlik edecektir. Beklenen gelirleri dikkate alacaksınız; çalışan ücretleri, işlemleri ve malzemeleri için yapılan harcamalar; ve şirketinizde yapmayı planladığınız iyileştirmelerin maliyetleri.

Bütçenizi Onaylatın

Siyasi bütçeleme süreci biraz karmaşık olsa da, temel ilkelerinden biri işletmeniz için çok anlamlıdır. Bütçeler evet veya hayır temelinde onaylanmaz. Bunun yerine, onlar tartışma konusudur.

Zaman zaman siyasi süreç bütçe önceliklerini bozabilirken, işletmelerin bu soruna kapılması gerekmez. Bunun yerine, onay süreci geri adım atmanız ve şirketinizin fonlarını nasıl harcadığına dair başka bir bakış açısına sahip olmanız için bir fırsat olabilir.

Çoğu küçük işletme sahibi, bütçe döngülerinin dört aşamasını da kendileri yönetir. Bu sorun değil ama bunu bir boşlukta yapmayın. "Onaylandı" olarak damgalamadan önce muhasebecinizin veya güvendiğiniz bir meslektaşınızın bakmasını sağlayın.

Bütçenizi Uygulayın

Bir bütçe onaylandıktan sonra, onu uygulama zamanıdır. Federal hükümetin aksine, sizin gibi işletme sahipleri savurgan harcamaları önlemek için fonlara el koyamazlar. Ancak iş taktiklerinizi harcamalardaki artışları veya beklenenden daha düşük gelirleri ele alacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Çoğu zaman para gelir ve bütçeye göre gider. İyi bir bütçe, şirketinizin ne kadar harcayabileceği konusunda bir sınırlama değildir. Şirketinizin yıl için strateji ve taktiklerinin finansal bir düzenlemesidir.

Bütçenizi Düzenli Olarak Değerlendirin

En iyi planlanan bütçe bile zaman zaman yeniden değerlendirilmeli ve gerekirse revize edilmelidir. Gelirdeki değişiklikler, maliyet ayarlamaları ve müşteri tabanınızla ilgili yeni bilgiler, bütçe revizyonları gerektirebilecek şeylere örneklerdir.

Hükümet, paranın yasal olarak harcanmasını sağlamak için harcamaları denetler ve değerlendirir. Ancak işletmenizin bütçesinin devam eden değerlendirmesi, daha geniş bir mercek gerektirir. Paranın ne kadar etkili harcandığına bir göz atmak isteyeceksiniz. Ancak iş dünyasında asıl önemli olan, kârla çalışıp çalışmadığınızdır.

İşletmenizin bütçesini, hedeflerinizi belirlemenize yardımcı olabilecek canlı bir belge olarak düşünün. Bütçe döngüsünün dört aşaması, bu hedeflere ulaşmak için çerçeve sağlar.