Birim Başına Maliyet Nasıl Belirlenir

Ürettiğiniz her birimin maliyetini anlamak, işletmenizin karlı kalmasını sağlamak için çok önemlidir. Birim başına maliyeti hesaplamak için, tüm sabit maliyetlerinizi ve tüm değişken maliyetlerinizi toplayın ve ardından bunu, bu süre boyunca ürettiğiniz toplam birim miktarına bölün. Bu maliyetler hakkında sağlam bir anlayışa sahip olarak, minimum üretim gereksinimlerinizi, her bir birime eklemeniz gereken fiyatlandırma miktarını ve en büyük müşterilerinize ne tür hacim indirimleri sunabileceğinizi daha doğru bir şekilde belirleyebilirsiniz.

İpucu

Birim maliyet, tek bir birim mal veya hizmet üretmek için harcanan toplam harcamadır. Bu, üretim veya hizmet sunumu için değişken maliyetlere sahip sabit maliyetler eklenerek belirlenir. Çalışma veya dönem başına toplam üretim maliyetini hesaplamak ve ardından miktarı üretilen birim sayısına bölmek genellikle daha kolaydır.

Sabit Maliyet nedir?

Sabit maliyetler, kaç birim ürettiğiniz önemli değil, sabit kalan giderleri temsil eder. Örneğin, bir bina için kira üretiyor olsanız da yapmasanız da ödenmesi gerekir ve bu nedenle sabit bir maliyettir. Üretimle ilgilenmeyen ofis personelinin maaşları ve genel giderlerin maliyeti gibi emlak vergisi, sigorta, bilgisayar sistemleri ve diğer idari harcamalar da sabit maliyetler olarak kabul edilebilir. Aylık ekipman satın alma maliyetini hesaplamak için, ekipmanın maliyetini tahmini yaşam döngüsüne bölün.

Değişken Maliyet nedir?

Değişken maliyetler, ürettiğiniz birim sayısı ile orantılı olarak artan veya azalan giderleri içerir. Bu maliyetlerin örnekleri, normalde ürünlerinizi üretmek için kullandığınız malzemeleri, bu ürünlere harcadığınız emeği ve ambalajı içerir. Öğeleri teslim etmek için kiralık minibüsler kullanırsanız, bu gider de değişken bir maliyet olacaktır. Değişken maliyetlere bakmanın başka bir yolu, herhangi bir ürün üretmeyi bırakmanız durumunda, elektronik tablonuzda değişken maliyetlerin olmamasıdır.

Ya Maliyetler Tamamen Sabit veya Değişken Değilse?

Bazı maliyetler tamamen sabit veya değişken değildir. Buna bir örnek elektriktir. Elektrik faturasının bir kısmı, genellikle aydınlatma ve ofis ekipmanlarına güç sağlama maliyetiyle birlikte bir hizmet ücretidir. Ancak, faturanın başka bir kısmı, üretim ekipmanınızın ne kadar süre çalıştığıyla doğrudan ilgili olabilir. Birim başına maliyetinizin net bir resmini elde ettiğinizden emin olmak için, karma maliyetlerinizi sabit ve değişken bileşenlerine ayırın.

Hacim ve Maliyet Arasındaki İlişki Nedir?

Sabit maliyetleri yüksek işletmeler genellikle değişken maliyetleri yüksek olanlardan farklı şekilde çalışır. AccountingTools, birim üretim arttıkça birim maliyetin düşmesi gerektiğini belirtir. Bunun nedeni, sabit üretim maliyetlerinin daha fazla birime dağıtılmasıdır, bu da birim başına maliyetin bu faktörlere göre değişeceği anlamına gelir.

Sabit maliyetler yüksek olduğunda, eşitlemek için daha fazla hacme ihtiyacınız vardır, ancak bu hacmi artırmaya devam ettiğinizde kârınız daha yüksek olacaktır. İşletmeniz tamamen değişken maliyetlere dayanıyorsa, tedarikçilerden alabileceğiniz indirimlerin yanı sıra, her ay bir birim veya 10.000 adet üretseniz de birim başına maliyetiniz aynı olacaktır.

Birim başına maliyeti belirlemek için birim maliyet formülü şöyledir: (Toplam sabit maliyetler + Toplam değişken maliyetler) ÷ Üretilen toplam birimler

Örneğin, XYZ Corp Ocak ayında 1.000 widget üretmek için 10.000 $ sabit maliyete ve 5.000 $ değişken maliyete sahiptir. Birim başına maliyet, birim başına 15 ABD doları olur : 10.000 +5.000 = 15.000 ÷ 1.000 = 15.

Bu birim maliyet örneğine başka bir yoldan bakarsak, XYZ Corp'un Şubat ayı için bir önceki ayın yarısı kadar 500 adet widget ürettiğini varsayalım. Hala 10.000 dolarlık sabit maliyetleri var ve bu sefer değişken maliyetleri 2.500 dolar . Maliyet, birim başına 25 ABD doları olacaktır : 10.000 + 2.500 = 12.500 ÷ 500 = 25. Azaltılmış hacmin değişken maliyetleri nasıl düşürdüğünü, ancak sabit maliyetlerin ikinci çalıştırmada birim başına toplam maliyeti nasıl artırdığını görebilirsiniz.

İpucu

Investopedia, üretim maliyetlerini karşılayacak piyasadaki minimum fiyat olduğu için birim maliyeti başabaş noktası olarak tanımlar. Bir mal pazara girip satarsa, birim başına maliyetin üzerindeki herhangi bir miktar kâr olarak kabul edilecektir.