Faaliyet Kâr Marjı Nasıl Hesaplanır?

Faaliyet kar marjı, şirketinizin gün sonunda gerçekte ne kadar kazandığının kısa bir ölçüsüdür. Şirketinizin gelirinin ne kadarının gerçekte gelir olarak nitelendirildiğini ve işletmenizi sürdürmek için ne kadar harcadığınızı gösteren bir yüzde olarak ifade edilir. Bu marj, ne kadar iyi gittiğinizi ve bu yılki rakamların geçmiş performans ve gelecekteki tahminlerle nasıl karşılaştırıldığını gösteren kullanışlı bir anlık görüntüdür.

Faaliyet Karının Hesaplanması

  1. Satış ve hizmetlerden elde ettiğiniz tüm geliri ekleyerek brüt gelirinizi hesaplayın.

  2. Satılan malların maliyetini, doğrudan bitmiş ürününüzü oluşturmaya giden malzeme ve işçilik maliyetini ekleyerek hesaplayın. Bir perakende fırınınız varsa, servis için vazgeçilmez olan ancak ileride kullanmak için mağazanızda kalan malzemeleri dahil edin, ancak servis yapmayın. Uygulamalı üretim emeğini dahil edin, ancak denkleme ayrı ayrı giren sayaç hizmeti için bordro saatlerini dahil etmeyin.
  3. Brüt kârı belirlemek için satılan malların maliyetini brüt gelirden çıkarın.
  4. Muhasebecinize ödeme gideri gibi satılan malların maliyetine dahil olan saatler dışındaki kira, kamu hizmetleri, oto giderleri, profesyonel hizmetler, reklamlar, sarf malzemeleri ve işçilik dahil olmak üzere işletme giderlerinizin geri kalanını toplayın.
  5. Faaliyet karınızı hesaplamak için toplam işletme giderlerinizi brüt karınızdan çıkarın.
  6. Faaliyet kar marjınızı hesaplamak için işletme karınızı brüt gelirinize bölün.

Faaliyet Kârına İlişkin Örnekler

Şirketinizin brüt geliri 200.000 $ ve işletme karınız 40.000 $ ise, işletme kar marjınız yüzde 20'dir, çünkü işletme karınız gelirinizin yüzde 20'sine eşittir. Brüt geliriniz 400.000 $ ve işletme karınız 40.000 $ ise, işletme kar marjınız yüzde 10'dur, çünkü işletme karınız gelirinizin yüzde 10'una eşittir.

Hariç Tutulan Giderlere Dikkat Edin

İşletme karınızı hesaplamak için brüt kardan çıkarılan harcamaları hesaplarken, işinizi günlük olarak yürütmekle doğrudan ilgili olmayan faiz ve vergiler gibi harcamaları dahil etmeyin. Ayrıca, bilgisayarlar ve araçlar gibi büyük ekipman alımlarını da hariç tutun, çünkü bu harcamalar tipik işletme giderleri değil, uzun vadeli yatırımlardır. Operasyonlarınızın somun ve cıvatalarına doğrudan bağlı olmadıkları için işletme dışı gider olarak kabul edilirler.

Faaliyet Kâr Marjının Önemi

Faaliyet kar marjınız, şirketinizin faaliyetlerinin genel mali durumuna hızlı bir bakış sağlar. Genel mali durumunuzda bir rol oynar, ancak tüm hikayeyi anlatmaz. Önceki bir yılda para kaybettiyseniz veya büyük ekipman satın aldıysanız, işletme karınız sağlam olsa bile bu meblağları geri ödemekte zorlanıyor olabilirsiniz. Ancak, güçlü bir işletme karı kazanmaya devam ederseniz, nakit akışınızı değiştirip bilançonuzu tekrar pozitif bölgeye getirmeniz büyük olasılıkla an meselesidir.