Excel'de Çeşitli Sayma İşlevleri

İşletmeniz elektronik tablolar kullanıyorsa, bir çalışma sayfasındaki verileri içeren hücrelerin sayısını saymayı gerekli bulabilirsiniz. Ayrıca kaç hücrenin boş olduğunu veya belirli hücrelerin değerlerinin belirli ölçütleri karşılayıp karşılamadığını belirlemeniz gerekebilir. Excel, saymak için kullanabileceğiniz çok sayıda matematik işlevine sahiptir. Örneğin, belirli bir soyadı olan veya belirli bir posta kodunda bulunan bir etkinlik için kayıtlı müşteri sayısını saymak gibi görevleri gerçekleştirebilirsiniz.

COUNT İşlevi

COUNT işlevi, sayısal değerler içeren bir aralıktaki veya dizideki hücre sayısını döndürür. Bu değerler tamsayılar, ondalık sayılar, tarihler ve hatta tırnak içine alınmış sayılar olabilir. Bir hücre metin, boşluk veya sayı olmayan başka bir şey içeriyorsa, sayılmaz. Bu işlev, COUNT (Değer1, Değer2,… Değer [n]) biçimini kullanır, burada "n" maksimum 255 ile sınırlıdır. "Değer1" gereklidir, ancak diğer değerler isteğe bağlıdır. Örneğin, A2, A3 ve A5 hücrelerinde değerleri tutan bir elektronik tablonuz olduğunu varsayalım; COUNT (A2: A5), "3" değerini döndürür.

COUNTA İşlevi

COUNT işlevinin tersine, COUNTA, belirli bir aralıktaki boş olmayan hücre sayısı için bir değer döndürür. Hücreler, sayılar, metin veya mantıksal değerler gibi her türden veri içerebilir. İşlev, boş metin "" ve hata değerlerini de sayar, ancak boş hücreler sayılmaz. Bu işlevin formülü COUNTA'dır (Değer1, Değer2, ... Değer [n]), burada yalnızca "Değer1" gereklidir ve "n" 255 öğeye kadar daha çıkabilir. Örneğin, A1'den A3'e kadar olan üç satır sayınız olduğunu ve her satırın D sütununda durduğunu varsayalım. Değer içeren hücrelerin sayısını saymak için COUNTA (A1: D1, A2: D2, A3: D3) kullanın.

COUNTBLANK İşlevi

Veri içermeyen hücreleri saymanız gerekiyorsa, COUNTBLANK kullanın. Bu işlev, bir aralıktaki boş hücre sayısını sayar. Biçimi COUNTBLANK'dır (aralık). Boş metin değerleri "" içeren hücreler sayılır, ancak sıfırlar sayılmaz. Dolayısıyla, A2 - A3 ve A5 hücrelerinde değerleri olan bir e-tablonuz varsa ve A4 hücresi boş bırakılırsa, COUNTBLANK (A2: A5) "1" döndürür.

COUNTIF İşlevi

Yalnızca belirli koşullar karşılanırsa hücreleri saymanız gerekiyorsa, EĞERSAY'ı kullanın. Bu işlev, belirli bir koşulu karşılayan bir aralıktaki hücre sayısını sayar. Biçim, EĞERSAY (aralık, ölçüt) şeklindedir. Bu işlevi, örneğin, soyadı "Doe" olan A2 - A10 hücrelerindeki istemcilerin sayısını şu şekilde saymak için kullanabilirsiniz: EĞERSAY (A2: A10, Doe). Başka bir örnek olarak, hücrelerde bir dizi sayı varsa ve "10" dan küçük değerler bulmak istiyorsanız, EĞERSAY (A2: A10, "<10") kullanın.